Управлявайте вашия WEB проект

На Ваша страна

Ние ви помагаме да управлявате развитието на вашия WEB проект от първоначалната идея до пълната реализация.

Имате страхотна идея за уебсайт или дори за по-сложна уеб платформа, но не сте сигурни какъв би бил правилният подход? Ние сме тук, за да предоставим нашия опит и да осигурим пълна подкрепа от първите стъпки до успешното реализиране на проекта.

Следващите основни стъпки са доказан начин за реализация на успешен проект. 

  • Изготвяне на много точно и подробно описание на вашата идея.
  • Изготвяне на искане за предложение (RFP), което взима предвид всички необходими особености.
  • Пазарно проучване за идентифициране на потенциални разработчици и внедрители.
  • Предварителни срещи и избор на 3 до 5 най-обещаващи кандидати.
  • Процедура по избор
  • Договорът се възлага на избрания изпълнител на проекта.
  • Фаза на внедряване с проактивно управление на проекта (PM).
  • Пускане в действие и последваща поддръжка.
  • По-нататъшно развитие на функционалностите на проекта в отговор на обратната връзка от пазара.

Всички действия са обхванати от строг договор за неразкриване на информация и при необходимост се търси правен съвет.

Горните стъпки след изясняване на детайлите на вашия проект ще бъдат адаптирани, за да отговарят на вашите специфични изисквания.

Ако желаете да получите по-подробна информация, моля, кликнете по-долу, за да разберете как можете да се възползвате от нашите специализирани услуги и да реализирате идеята си.