Обучения

На Ваша страна

Споделяме знанията си с вас

Специално разработени обучения, отговарящи на вашите специфични изисквания и бизнес потребности

Предизвикайте себе си и открийте ефективни способи, които ще ви помогнат да развиете бизнеса си. Обученията се изготвят според вашите специфични потребности:
 • Кратки или пълни
 • Основни или за напреднали
 • Индивидуални или групови

Искате контролът върху вашия WEB проект да бъде във вашите ръце. И искате да сте в състояние сами да предприемете и адаптирате към спецификата на проекта всички необходими стъпки като:

 • Изготвяне на много точно и подробно описание на вашата идея.
 • Изготвяне на искане за оферта (RFP) с цялото необходимо съдържание и всички необходими полета.
 • Проучване на пазара и идентифициране на ИТ компании, които притежават необходимото ноу-хау и опит за конкретния проект.
 • Провеждане на предварителни срещи и избер на тези с най-голям потенциал и капацитет.
 • Провеждане на процедура за избор.
 • Избор на изпълнител по множество критерии
 • Контрол над цялата фаза на внедряване.
 • Успешно пускане в експлоатация и устойчива работа на платформата
 • Поддръжка и по-нататъшно развитие на WEB проекта.
 • Правна защита на изброените стъпки.

Вашият бизнес е готов да бъде предложен като франчайз и вие искате сами да извървите пътя от първата стъпка до сключването на договор с първите франчайзополучатели и покриването на нови региони с вашата марка.

Искате да знаете какви стъпки да предприемете, за да сте готови да се обърнете към потенциалната си мрежа от партньори и да ги накарате да възприемат вашия бизнес модел и ноу-хау и да започнат активни бизнес операции под вашата марка, следвайки вашите условия.

Искате да сте в състояние да структурирате бизнеса си в ценно франчайзингово предложение и да адаптирате следващите стъпки към спецификата на вашия бизнес:

 • Изготвяне на подробно описание на бизнес модела и изготвяне на оперативно ръководство
 • Изясняване и описване на всички условия, като например:
  • Форма на предоставяне на франчайза
  • Регион
  • Ексклузивитет
  • Регистрирана търговска марка
  • Управление на франчайза и изисквания към екипа
  • Конфиденциалност и условия
  • Маркетинг и реклама в региона
  • Бизнес план
  • Финансови условия и др.
 •  Намиране на необходимите правни консултации и други консултации от трети страни.

Искате да придобиете познания във следните области:

 • Практически аспекти на управлението на проекти.
 • Как правилно да изберете ERP решение.
 • Бизнес диверсификация.
 • Подобрени бизнес процеси и организационна ефективност.
 • Организационни промени.