Специализирани Бизнес Услуги

Next Step Consulting

"Нашите фокусирани бизнес консултантски услуги ще ви помогнат да разширите бизнеса си и да направите следващата стъпка за контролиран растеж, добавяне на нови бизнес дейности и навлизане в нови географски региони и държави."

Владислав Живков
Основател
Заявете обаждане по телефон

Франчайзинг

 • Имате доказана бизнес концепция и работещ бизнес модел.
 • Той е готов за мултиплициране в нови географски региони и държави.
 • Искате го структуриран, за да можете да започнете да търсите първите си франчайзополучатели.

Стратегия

Стратегическо бизнес развитие

NSC може да ви помогне да поставите стратегическите цели на вашата организация, да идентифицирате и дефинирате основните необходими действия за тяхната реализация, както и да ги разделите на ясни стъпки за успешното им изпълнение.

Планиране

Като пътна карта за постигане на бизнес целите... ►►►

Растеж

Съществува определен набор от стратегии, които... ►►►

Диверсификация

Вашият бизнес е достигнал до момент, в който... ►►►

Ефикастност

Съществуват редица аспекти, свързани с ефикасните... ►►►

Партньорства

Как да разграничим стратегическото партньорство... ►►►

Промени

Стратегическите организационни промени са... ►►►

WEB Платформи

 • Имате страхотна идея за уебсайт?
 • Или дори за комплексна и сложна WEB платформа?
 • Искате да я доведете до успешен край?

Управление на проекти

Управлявайте проектите си правилно, така че да имате пълен контрол през целия им жизнен цикъл.

 • Изисквания и обхват на проекта
 • Времева рамка, етапи и ключови моменти
 • Ръководител на проекта и екип на проекта
 • Бюджет
 • Оборудване
 • Пускане в експлоатация (Go-live), поддръжка и обслужване
 • Еволюция и по-нататъшно развитие

Иновации

Трансферът на технологии е много специфичен процес и може да бъде осъществен в посока навън или навътре, в зависимост от това дали предлагате или търсите нова технология.

Изходящ TTT

Искате да направите следващата стъпка и да реализирате на пазара разработената иновация... ►►►

Входящ TTT

Вашата компания или организация се нуждае от внедряване на иновация, за да предприеме... ►►►

B2B в Здравеопазването

Болници, клиники, медицински кабинети, лечебни центрове, АГ центрове, хосписи, държавни институции, университети, НРД, НПО и др.

Лекари, медицински сестри, педиатри, фармацевти, зъболекари, психиатри, изследователи, преподаватели, социални работници, физиотерапевти, масажисти и др.

Ценности на Компанията

Винаги на ваша страна

Заемаме позицията на вашия бизнес и защитаваме интересите ви, докато преговаряме с трети страни.

Доверено партньорство

Ние вярваме в дългосрочните взаимноизгодни отношения, което е причина нашите клиенти се връщат при нас.

Услуги от край до край

Ние ще бъдем с вас през целия жизнен цикъл на проекта. И да, ние изпълняваме докрай проектите, които започваме.

Свържете се с нас

Искате да направите СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА във вашия бизнес?