Специализирани Бизнес Услуги

Next Step Consulting

"Нашите фокусирани бизнес консултантски услуги ще ви помогнат да разширите бизнеса си и да направите следващата стъпка за контролиран растеж, добавяне на нови бизнес дейности и навлизане в нови географски региони и държави."

Владислав Живков
Основател
Заявете обаждане по телефон

Франчайзинг

 • Имате доказана бизнес концепция и работещ бизнес модел.
 • Той е готов за мултиплициране в нови географски региони и държави.
 • Искате го структуриран, за да можете да започнете да търсите първите си франчайзополучатели.

Стратегия

NSC може да ви помогне да поставите стратегическите цели на вашата организация, да идентифицирате и дефинирате основните необходими действия за тяхната реализация, както и да ги разделите на ясни стъпки за успешното им изпълнение.

Планиране

Като пътна карта за постигане на бизнес целите... ►►►

Растеж

Съществува определен набор от стратегии, които... ►►►

Диверсификация

Вашият бизнес е достигнал до момент, в който... ►►►

Ефикастност

Съществуват редица аспекти, свързани с ефикасните... ►►►

Партньорства

Как да разграничим стратегическото партньорство... ►►►

Промени

Стратегическите организационни промени са... ►►►

01-Letter P-1

Планиране

Като пътна карта за постигане на бизнес целите... ►

02-Letter G

Растеж

Съществува определен набор от стратегии, които... ►

03-Letter D

Диверсификация

Your business has reached the point, where... ►

04-Letter E

Ефикастност

Съществуват редица аспекти, свързани с ефикасните... ►

05-Letter P-2

Партньорства

Как да разграничим стратегическото партньорство... ►

06-Letter C

Промени

Стратегическите организационни промени са... ►

WEB Платформи

 • Имате страхотна идея за уебсайт?
 • Или дори за комплексна и сложна WEB платформа?
 • Искате да я доведете до успешен край?

Управление на проекти

Project-management

Управлявайте проектите си правилно, така че да имате пълен контрол през целия им жизнен цикъл.

 • Изисквания и обхват на проекта
 • Времева рамка, етапи и ключови моменти
 • Ръководител на проекта и екип на проекта
 • Бюджет
 • Оборудване
 • Пускане в експлоатация (Go-live), поддръжка и обслужване
 • Еволюция и по-нататъшно развитие

Иновации

Трансферът на технологии е много специфичен процес и може да бъде осъществен в посока навън или навътре, в зависимост от това дали предлагате или търсите нова технология.

Изходящ TTT

Искате да направите следващата стъпка и да реализирате на пазара разработената иновация... ►►►

Входящ TTT

Вашата компания или организация се нуждае от внедряване на иновация, за да предприеме... ►►►

ERP Решения

Управлявайте правилно вашите ERP проекти, за да имате пълен контрол върху целия им жизнен цикъл.

 • Ръководител на проекта от ваша страна
 • Идентифициране на изискванията
 • Идентифициране на правилното ERP решение
 • Оферти и процедура за подбор, преговори.
 • Фаза на внедряване
 • Пускане в експлоатация (Go-live) и поддръжка
 • По-нататъшно развитие

B2B в Здравеопазването

Болници, клиники, медицински кабинети, лечебни центрове, АГ центрове, хосписи, държавни институции, университети, НРД, НПО и др.

Лекари, медицински сестри, педиатри, фармацевти, зъболекари, психиатри, изследователи, преподаватели, социални работници, физиотерапевти, масажисти и др.

Ценности на Компанията

Нашите ценности

Винаги на ваша страна

Заемаме позицията на вашия бизнес и защитаваме интересите ви, докато преговаряме с трети страни.

Доверено партньорство

Ние вярваме в дългосрочните взаимноизгодни отношения, което е причина нашите клиенти се връщат при нас.

Услуги от край до край

Ние ще бъдем с вас през целия жизнен цикъл на проекта. И да, ние изпълняваме докрай проектите, които започваме.

Свържете се с нас

Искате да направите СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА във вашия бизнес?

Welcome to Next Step Consulting! Have a meaningful and inspirational visit and let us know if you have any questions.

X