B2B услуги за Здравеопазването

На Ваша страна

Специализирани B2B услуги, предназначени да отговорят на специфичните изисквания на здравния сектор

Medical-Organizations

Медицински организации

Болници, клиники, медицински кабинети, лечебни центрове, АГ центрове, хосписи, държавни институции, университети, НРД, НПО и др.

Medical-specialists

Медицински специалисти

Лекари, медицински сестри, педиатри, фармацевти, зъболекари, психиатри, изследователи, преподаватели, социални работници, физиотерапевти, масажисти и др.

Специализирани B2B услуги от край до край в областта на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Всичко започва оттук - истинско разбиране на вашето искане. Критична стъпка, която гарантира правилното иницииране на вашия проект в областта на здравеопазването и правилното описание на желания краен резултат.

Въвеждаща среща, на която се анализират първоначалните ви изисквания. Определят се всички страни, участващи в проекта, и се определят следващите стъпки.

Провеждат се срещи с всички страни, определени като имащи отношение към проекта (ключови лица, отдели, дъщерни дружества, партньори и т.н.). Изискванията се събират, анализират и обобщават.

Въз основа на всички проведени срещи и придобитата информация вашето искане се оформя в писмен вид и се представя за корекции и одобрение. Може да са необходими няколко итерации, докато описанието на искането бъде финализирано.

Подробното описание се използва като писмено изискване за разработване на проект. То се използва и за тестване и валидиране на изработената функционалност. То може да бъде актуализирано с развитието на проекта, когато станат ясни повече подробности.

Научете повече >>>

Здравеопазването навлиза активно в дигиталната ера и това е обширна област, в която вие, като медицинска организация или медицински специалист, имате възможност да предлагате своите услуги, насочени към потребителите или B2B.

Независимо дали това ще бъде сравнително стандартен уебсайт или за по-сложна уеб платформа, първото ключово действие е да разработите в писмен вид много точно и подробно описание на идеята и изискванията си. Това ще бъде вашата писмена спецификация за разработчиците на проекта и крайният резултат ще бъде тестван и валидиран спрямо нея.

Ще бъде извършено подробно проучване на пазара, за да се идентифицират потенциални разработчици, които притежават доказан опит в необходимата област и задълбочени познания за спецификата на здравеопазването. Провеждат се първоначални срещи с всички тях и за следващия етап се подбират няколко най-подходящи въз основа на строги критерии.

На предварително избраните компании се предоставя RFP с ясно определени условия. Офертите им се анализират по разработен набор от критерии. Провеждат се срещи с всяка от компаниите, на които се разглеждат всички детайли на проекта. Договорът се възлага на избраната компания.

Етапът на изпълнение се следи стриктно спрямо договорените изисквания с проактивен подход за управление на проекта (PM). Специални усилия се полагат в деня на пускане в експлоатация, за да се гарантира безпроблемното стартиране на работата.

Какво следва след датата на стартиране? Поддръжка на проекта, корекции на грешки и малки настройки. По-нататъшно развитие на функционалностите на проекта в отговор на обратната връзка от пазара и изискванията на клиентите.

Научете повече >>>

Имате доказана концепция и работещ и печеливш бизнес модел в областта на здравеопазването. Искате да създадете партньорска мрежа и да покриете нови географски региони с вашата марка.

Първото нещо, което трябва да направите, е да опишете писмено всички дребни детайли на вашия бизнес модел и да ги подредите по структуриран начин. Изготвя се подробен и ясен първи вариант на Ръководството за работа. В бъдеще той ще претърпи многобройни преработки с реалната пазарна обратна връзка от работата на франчайза.

Следващата стъпка е да изясните и запишете формално всички правила и условия, които ще се прилагат към вашите франчайзополучатели. Това включва:

  • Форма на предоставяне на франчайза
  • Регион
  • Ексклузивитет
  • Управление на франчайза
  • Изисквания към екипа
  • Конфиденциалност и условия
  • Маркетинг и реклама в региона
  • Бизнес план и др.

Вземат се предвид всички особености, свързани със здравното обслужване.

Как е защитена вашата марка от конкуренти и имитации? Имате ли регистрирана търговска марка, дизайн на лого или изключителни права?

Всички финансови условия за всички видове партньори трябва да бъдат ясно дефинирани и посочени - франчайзополучатели, мастер франчайзополучатели и субфранчайзополучатели. Това включва франчайз такси и роялти отчисления.

Може да са необходими правни консултации и други консултации от трети страни, за да се отговори на спецификите на бизнеса, сектора на здравеопазването, страната/региона и целевия пазар.

Научете повече >>>

Като медицинска организация или медицински специалист сте планирали да разработите проект за подобряване на процесите или за добавяне на нови продукти или услуги в бизнеса си. Искате да го започнете с ясно определена цел, да го контролирате през цялото време и да го доведете до успешен край.

Независимо дали проектът ще бъде разработване на нов здравен продукт или услуга, или ще бъде насочен към разрешаване на проблеми в текущата дейност, или към прилагане на нови политики или процеси, той се нуждае от много подробно определяне и анализ на обхвата и изискванията и от много ясно писмено формализирано описание, което само по себе си е минипроект. Само тогава можете да сте сигурни, че първоначалните условия за успех са зададени правилно и проектът може да бъде планиран и придвижен в правилната посока.

The Project Manager is the key person and has the overall responsibility for the successful project implementation as he brings Leadership to the whole project team and third parties. He takes care for the Strategic Alignment of the project, provides Realistic Planning and keeps constant Focus on the Project Objectives while mitigating possible Risks. And this is where NSC could bring measurable value to your Healthcare project.

Цялото оборудване, необходимо за успешното изпълнение на проекта, трябва да се определи предварително в най-големи подробности - машини, инструменти, сградно пространство, открито пространство, хардуер, софтуер и т.н.

Правилната оценка на бюджета е ключова предпоставка за успешен проект. Подценяването може да изложи на риск целия проект, докато надценяването ще доведе до излишно отделяне на финансови ресурси, които биха могли да се използват за други проекти. Успех по отношение на бюджета е, когато проектът се вмества в рамките на предвидения бюджет.

Проектите в областта на здравеопазването се нуждаят от реалистичен план, в който проектът е разделен на етапи със съответните задачи и подзадачи. Добра практика е графикът на проекта да бъде представен в диаграма (Gantt chart) с ясно определени измерими резултати, спрямо които можете да определите кои етапи/дейности са завършени и могат да се считат за приети. Те са и точките, в които се стартират нови дейности по проекта.

Има ли фиксирана и непроменима крайна дата? Тогава планирането започва отзад напред.

Научете повече >>>

Останете с нас, скоро ще бъдат добавени още услуги.