Иновационен Мениджмънт

На Ваша страна

Международен Технологичен Трансфер (TTT)

Екипът на NSC притежава богат опит в областта на международния трансфер на технологии и покрива целия процес от най-ранния етап на идентифициране на офертата/запитването, през етапа на преговори с потенциални клиенти/доставчици до сключването на договор и изпълнението на взаимноизгодно споразумение. Трансферът на технологии е много специфичен процес и може да бъде осъществен в посока навън или навътре, в зависимост от това дали предлагате нова иновация/технология или търсите да внедрите нова такава.

ИЗХОДЯЩ Международен Технологичен Трансфер (TTT)

Вие сте иноватор или иновативна организация и сте разработили нова технология. Направен е пилотен проект и неговата осъществимост е надлежно регистрирана и доказана. Искате да направите следващата стъпка, да реализирате на пазара разработената иновация и да извлечете полза от вашето ноу-хау и положените усилия. NSC предлага подкрепа при следните основни стъпки, за да изведете технологията си на пазара и да намерите желания/те клиент/и:

 • Първа среща и подробно обсъждане на разработената нова технология
 • Технологичен одит (подробен анализ на разработената технология)
 • Изготвяне на подробно описание на технологията
 • Изготвяне на кратко описание, което може да се разпространи сред потенциалните клиенти, без да се разкриват ключовите моменти на иновацията, но все пак е достатъчно привлекателно.
 • Идентифициране на потенциални клиенти
 • Установяване на контакт
 • Етап на договаряне
 • Договор и изпълнение на споразумението
 • Правни консултации през целия процес

Имайте предвид, че този процес може да отнеме от месеци до година или повече. Тъй като той е сложен, трябва да се подхожда с голямо внимание, за да бъдат напълно защитени иновациите и правата ви по време на целия процес.

Потенциални потребители на тази услуга:

 • Innovators (freelancers/ private persons)
 • Иновативни компании или стартиращи компании
 • Университети
 • Организации и институти за научноизследователска и развойна дейност
 • Академии на науките и др.

ВХОДЯЩ Международен Технологичен Трансфер (TTT)

Вашата компания или организация се нуждае от внедряване на иновация, за да предприеме следващата стъпка и да направи възможни нови вътрешни процеси, да въведе нови продукти и/или услуги и да стимулира бизнеса си. Налице е вътрешно разбиране и одобрение на управленско ниво, бюджетът е обсъден и одобрен и е необходимо да намерите подходящия доставчик на новата технология. NSC предлага подкрепа при следните основни стъпки за идентифициране и привличане на подходящ доставчик на необходимата ви иновация:

 • Първа среща и подробно обсъждане на необходимата нова технология
 • Технологичен одит (подробен анализ на точните технологични изисквания)
 • Изготвяне на подробно описание на необходимата технология
 • Preparation of a concise description that could be distributed to potential technology providers without disclosing sensitive information
 • Идентифициране на потенциални доставчици на технологии
 • Установяване на контакт
 • Етап на договаряне
 • Договор и изпълнение на споразумението
 • Правни консултации през целия процес

Bear in mind, that this process could take months to an year or more. As in the Outbound TTT, it is again complicated and should be addressed very carefully, so your rights are fully protected during the whole process and the desired outcome is achieved.

Потенциални потребители на тази услуга:

 • Големи компании
 • Средни и малки компании (МСП)
 • Стартиращи компании
 • Университети
 • Организации и институти за научноизследователска и развойна дейност
 • Академии на науките и др.